کابل 5 پینCABLE5PIN

کابل 5 پینCABLE5PIN

25,000 تومان

نقد و بررسی

کابل 5 پین

سایز 1.25

پین ریز و پین درشت موجود است .